Умови придбання товару | Natasha Fishchenko
(0)

Ви є тут

Умови придбання товару

Умови придбання товару

 На цій сторінці наведена корисна інформація що до:

 1. Публічний договір купівлі-продажу

 2. Гарантійні зобов'язання

 3. Правила експлуатації виробів NATASHA FISHCHENKO

 

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

 

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 1.1. Для цілей даного публічного договору купівлі-продажу наведені нижче терміни вживаються у наступному значенні

 1.1.1. Договір – даний публічний договір купівлі-продажу, що передбачає продаж Товару на відстані невизначеному колу Покупців за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) через онлайн-магазин «NATASHAFISHCHENKO.COM» розміщений на веб-сайті natashafishchenko.com.

 1.1.2. Товар – непродовольчі товари народного споживання (одяг, взуття, шкіргалантерея, аксесуари, парфуми тощо), що на умовах даного Договору пропонуються до продажу на відстані за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) в Онлайн-магазині «NATASHAFISHCHENKO.COM».

 1.1.3. Продавець – онлайн-магазин «NATASHAFISHCHENKO.COM» розміщений на сторінці доступній в мережі Інтернет за адресою natashafishchenko.com. Місцезнаходження, контактні дані та режим роботи Продавця зазначені у розділі «Контакти» на веб-сайті natashafishchenko.com Онлайн-магазину «NATASHAFISHCHENKO.COM».

 1.1.4. Покупець – будь-яка дієздатна особа, що в порядку, передбаченому даним Договором, за власним волевиявленням повністю прийняла (акцептувала) всі його умови без виключення.

 1.1.5. Отримувач Товару – будь-яка дієздатна особа, що визначена Покупцем у відповідному Замовленні на Товар в якості отримувача Товару.

 1.2. Для цілей даного Договору всі зазначені в п.1.1. даного Договору терміни використовуються виключно у значенні, обумовленому в п.1.1. даного Договору, незалежно від використання цих термінів в однині або множині, або в інших граматичних формах, відмінках та/або конструкціях.

 1.3. Всі інші терміни, що окремо не визначені в даному Договорі, сприймаються і тлумачяться в їх буквальному граматичному значенні виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети та предмету даного Договору.

 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 2.1. В порядку та на умовах, встановлених даним Договором, Продавець зобов’язується передати у власність Покупця обраний ним Товар, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах, встановлених даним Договором.

 2.2. Право власності на Товар переходить до Покупця в момент вручення (передання) Товару і за умови повної оплати Покупцем вартості Товару в порядку та на умовах, встановлених даним Договором.

 3. ВИБІР ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

 3.1. Покупець самостійно та на власний розсуд обирає в Онлайн-магазині «NATASHAFISHCHENKO.COM» наявний та запропонований до продажу Товар, натискає кнопку «ДОДАТИ В КОШИК» та самостійно заповнює і направляє Продавцю форму «ОФОРМИТИ», в якій, зокрема обов’язково вказує своє прізвище, ім’я та по-батькові, свій контактний телефон, адресу своєї електронної пошти, обраний спосіб оплати, обраний спосіб та бажане місце доставки Товару (у випадку, якщо Покупець бажає отримати Товар з доставкою), прізвище, ім’я та по-батькові отримувача Товару (у випадку, якщо отримувати Товар буде Отримувач Товару).

 3.2. Після заповнення форми «ОФОРМИТИ» Покупець, обов’язково уважно, ознайомлюється з усіма умовами даного Договору, і у випадку прийняття (акцептування) цих умов в повному обсязі натискає кнопку «ПРИДБАТИ», що вважається фактом направлення Покупцем відповідного Замовлення на обраний Товар.

 3.3. Даний Договір вважається укладеним, а пропозиція Продавця щодо укладання даного Договору (оферта) повністю прийнятою (акцептованою) Покупцем з моменту натискання Покупцем кнопки «ПРИДБАТИ», на веб-сайті natashafishchenko.com Онлайн-магазину «NATASHAFISHCHENKO.COM».

 3.4. Натисканням на кнопку «ПРИДБАТИ», Покупець підтверджує свою повну і цілковиту згоду з усіма умовами даного Договору без виключення, в тому числі із умовами щодо доставки та оплати Товару за цінами, вказаними на веб-сайті natashafishchenko.com Онлайн-магазину «NATASHAFISHCHENKO.COM» на дату укладання Покупцем даного Договору.

 3.5. Натисканням на кнопку «ПРИДБАТИ», Покупець підтверджує, що він у зручний та доступний для нього спосіб належним чином у відповідності до вимог ч.2 ст.13 Закону України «Про захист прав споживачів» повідомлений Продавцем про

 - місце-знаходження та режим роботи Продавця;

 - основні характеристики та споживчі властивості обраного Покупцем Товару;

 - вартість обраного Покупцем Товару, а також вартість його доставки Покупцю;

 - спосіб, порядок та умови оплати і доставки обраного Покупцем Товару;

 - Гарантійні зобов’язання Продавця та інші послуги, пов’язані з утриманням чи ремонтом обраного Покупцем Товару (за їх наявності);

 - гарантійний строк та строк служби обраного Покупцем Товару, обов’язкові умови використання Товару та можливі наслідки в разі їх невиконання;

 - порядок прийняття претензій;

 - період прийняття пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору;

 - порядок розірвання даного Договору;

 - інші умови на яких Товар пропонується до продажу.

 3.6. Натисканням на кнопку «ПРИДБАТИ», Покупець підтверджує, що він в повному обсязі та належним чином у відповідності до вимог ст.15 Закону України «Про захист прав споживачів» одержав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про обраний ним Товар, що повною мірою забезпечило можливість свідомого і компетентного вибору цього Товару.

 3.7. Натискання Покупцем на кнопку «ПРИДБАТИ», вважається беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов даного Договору без виключень, а також вступом у відповідні договірні правовідносини із Продавцем.

 3.8. У випадках, передбачених чинним законодавством України, даний Договір укладається у письмовій формі.

 3.9. Строк обробки та оформлення Продавцем направленого Покупцем Замовлення на Товар становить до 3 (трьох) робочих днів з дати заповнення та направлення Покупцем в порядку, встановленому п. 3.1. – п. 3.2. даного Договору, форми такого Замовлення на Товар. В разі, якщо зазначене Замовлення на Товар було направлене Покупцем у вихідний або святковий день, строк обробки та оформлення цього Замовлення на Товар починається з першого після вихідного або святкового робочого дня.

 3.10. Замовлення на Товар, заповнене та направлене Покупцем в порядку, встановленому п. 3.1. – п. 3.2. даного Договору, оформляється Продавцем на відповідному бланку (паперовому носії) у двох автентичних примірниках. Перший примірник оформленого бланку Замовлення на Товар передається Продавцем Покупцю або Отримувачу Товару разом із замовленим Товаром в момент його вручення (передання), другий – залишається у Продавця.

 3.11. Протягом строку, встановленого в п. 3.9. даного Договору, Продавець зобов’язується

 - присвоїти направленому Покупцем Замовленню на Товар порядковий номер;

 - направити на адресу електронної пошти, вказану Покупцем у цьому Замовленні на Товар, автоматичне електронне повідомлення про обробку цього Замовлення на Товар, в якому вказується порядковий номер цього Замовлення на Товар, присвоєний Продавцем та інформація про строк доставки замовленого Покупцем Товару (якщо Покупець замовив Товар з доставкою).

 3.12. У випадку, якщо Покупець у Замовленні на Товар обрав безготівковий спосіб оплати Товару, то протягом строку, встановленого п. 3.9. даного Договору, Продавець зобов’язується направити на зазначену Покупцем у такому Замовленні на Товар адресу електронної пошти рахунок на оплату замовленого Покупцем Товару, включаючи вартість його доставки (якщо Покупець замовив Товар з доставкою).

 3.13. Покупець має право, повідомивши про це Продавця, в односторонньому порядку відмовитись від даного Договору протягом всього строку з моменту його укладання (акцепту Покупцем оферти Продавця) і до моменту фактичного отримання замовленого Товару.

 4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 4.1. Покупець має право

 4.1.1. вимагати від Продавця повного та належного виконання умов даного Договору;

 4.1.2. відмовитися від прийняття та оплати неякісного чи некомплектного Товару або Товару, що не відповідає направленому Замовленню на цей Товар;

 4.1.3. у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків придбаного Товару вимагати від Продавця, або пропорційного зменшення ціни Товару або безоплатного усунення недоліків Товару, або відшкодування витрат на усунення недоліків Товару;

 4.1.4. у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків Товару, які виникли з вини Продавця або розірвати даний Договір, або вимагати обміну (заміни) придбаного Товару на такий самий Товар належної якості чи на інший аналогічний Товар, що пропонується до продажу в Онлайн-магазині «NATASHAFISHCHENKO.COM»;

 4.1.5. відмовитися від даного Договору в порядку та у випадках, передбачених даним Договором та чинним законодавством України;

 4.1.6. розірвати даний Договір в порядку та у випадках, передбачених даним Договором та чинним законодавством України;

 4.1.7. у разі розірвання чи відмови від даного Договору вимагати від Продавця повернення грошових коштів, сплачених за Товар;

 4.1.8. здійснювати інші права, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

 4.2. Покупець зобов’язується

 4.2.1. належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за даним Договором;

 4.2.2. перед укладанням даного Договору уважно ознайомитись з його змістом та умовами, а також ознайомитись із вартістю Товару, що пропонується до продажу в Онлайн-магазині «NATASHAFISHCHENKO.COM», способами та порядком його оплати;

 4.2.3. перед укладанням даного Договору уважно ознайомитись із вартістю та способами доставки Товару в розділі «Оплата и доставка» на веб-сайті natashafishchenko.com Онлайн-магазину «NATASHAFISHCHENKO.COM»;

 4.2.4. в порядку та на умовах, встановлених даним Договором прийняти замовлений якісний та комплектний Товар;

 4.2.5. у строки, в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, оплатити вартість замовленого Товару;

 4.2.6. протягом гарантійного строку зберігати відповідний розрахунковий документ (квитанцію, товарний чи касовий чек), що підтверджує продаж (передання) Товару;

 4.2.7. виконувати інші обов’язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

 4.3. Продавець має право

 4.3.1. в залежності від ринкової кон’юнктури періодично переглядати та змінювати вартість Товару, що пропонується до продажу в Онлайн-магазині «NATASHAFISHCHENKO.COM»;

 4.3.2. проводити Розпродажі та пропонувати Акційні пропозиції, що передбачають тимчасову можливість придбання Товару на більш вигідних умовах ніж зазвичай;

 4.3.3. здійснювати інші дії, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

 4.4. Продавець зобов’язується

 4.4.1. належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за даним Договором;

4.4.2. надати Покупцю повну та достовірну інформацію про Товар та його вартість шляхом розміщення цієї інформації на веб-сайті natashafishchenko.com Онлайн-магазину «NATASHAFISHCHENKO.COM»;

 4.4.3. надати Покупцю повну та достовірну інформацію про вартість та способи доставки Товару шляхом розміщення цієї інформації в розділі «Оплата и доставка» на веб-сайті natashafishchenko.com Онлайн-магазину «NATASHAFISHCHENKO.COM»;

4.4.4. у строки, в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, забезпечити доставку замовленого Покупцем Товару до місця зазначеного Покупцем і у спосіб обраний Покупцем у відповідному Замовленні на такий Товар;

4.4.5. у строки, в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, забезпечити передачу (вручення) Покупцю або Отримувачу Товару замовленого Покупцем якісного та комплектного Товару у належній упаковці, а також передати разом із Товаром всі документи, зазначені в п. 6.11. даного Договору;

4.4.6. дотримуватись повного та безумовного виконання Гарантійних зобов’язань, що містяться на веб-сайті natashafishchenko.com Онлайн-магазину «NATASHAFISHCHENKO.COM»;

4.4.7. на вимогу Покупця здійснювати обмін (заміну) придбаного ним Товару неналежної якості на такий самий Товар належної якості або на інший аналогічний Товар з числа Товарів наявних у продажу на веб-сайті natashafishchenko.com  Онлайн-магазину «NATASHAFISHCHENKO.COM»;

4.4.8. у разі розірвання чи відмови Покупця від даного Договору повернути йому грошові кошти, сплачені за Товар у строки, в порядку та на умовах, встановлених даним Договором;

4.4.9. виконувати інші обов’язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

5. ВАРТІСТЬ ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Вартість Товару, що пропонується до продажу в Онлайн-магазині «NATASHAFISHCHENKO.COM», наводиться на веб-сайті natashafishchenko.com Онлайн-магазину «NATASHAFISHCHENKO.COM» (невід’ємна частина даного Договору) і встановлюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України в національній валюті – Гривнях. За для більшого комфорту споживачів, також є можливість переглянути ціни в еквіваленті Євро, курс переводу визначається автоматично на дату перегляду.

5.2. Вартість Товару, що пропонується до продажу в Онлайн-магазині «NATASHAFISHCHENKO.COM», включає в себе всі податки, збори та будь-які інші, в тому числі неподаткові, обов’язкові платежі для товарів, що доставляються в межах України.

5.3. Вартість Товару, що пропонується до продажу в Онлайн-магазині «NATASHAFISHCHENKO.COM», не включає в себе податки, збори та будь-які інші, в тому числі неподаткові, обов’язкові платежі для товарів, що доставляються поза межі України. 

5.4. Продавець має право проводити сезонні або будь-які інші види розпродажу Товару, що пропонується до продажу в Онлайн-магазині «NATASHAFISHCHENKO.COM» (далі - Розпродаж). При цьому Продавець на веб-сайті natashafishchenko.com Онлайн-магазину «NATASHAFISHCHENKO.COM» обов’язково додатково зазначає наступну інформацію (невід’ємна частина даного Договору)

- які саме групи Товарів виставляються на Розпродаж;

- звичайну вартість Товарів, що виставлені на Розпродаж, і їх вартість на період проведення Розпродажу.

5.5. Продавець має право пропонувати Покупцям придбати одразу декілька Товарів чи їх поєднання, а також пропонувати Покупцям у разі придбання конкретного визначеного Продавцем Товару придбати інший визначений Продавцем Товар за зниженою вартістю (далі – Акційні пропозиції). При цьому Продавець на веб-сайті natashafishchenko.com Онлайн-магазину «NATASHAFISHCHENKO.COM» обов’язково, додатково, зазначає наступну інформацію (невід’ємна частина даного Договору)

- зміст та вартість Акційної пропозиції, а у разі пропонування придбання одразу декількох Товарів чи їх поєднання за одну ціну – вартість таких Товарів, щодо кожного, окремо;

- умови прийняття Акційної пропозиції, а також будь-які обмеження щодо її прийняття, включаючи обмеження щодо кількості запропонованих для придбання, на таких умовах, Товарів.

5.6. Вартість Товару, замовленого Покупцем, дорівнює для цього Покупця вартості цього Товару зазначеній на веб-сайті natashafishchenko.com Онлайн-магазину «NATASHAFISHCHENKO.COM» на дату укладання цим Покупцем даного Договору (акцепту цим Покупцем оферти Продавця) з урахуванням зменшення звичайної вартості цього Товару внаслідок запроваджених Продавцем Акційних пропозицій та, або Розпродажу (у випадку їх проведення на момент укладання Покупцем даного Договору).

5.7. З моменту укладання Покупцем даного Договору (акцепту Покупцем оферти Продавця) Продавець не має права жодним чином та за жодних умов змінювати чи будь-яким іншим чином переглядати для цього Покупця вартість замовленого ним Товару, а також вартість його доставки.

5.8. Якщо Покупець замовив Товар з доставкою, у вартість цього Товару включається вартість його доставки до місця та у спосіб, визначені Покупцем у відповідному Замовленні на Товар. При цьому у розрахунковому документі на Товар (квитанція, товарний чи касовий чек), що передається Покупцю разом із доставленим Товаром, вартість Товару і вартість доставки зазначаються як окремо, так і разом.

5.9. Шляхом заповнення форми «Оформлення» Покупець на власний розсуд обирає один із зазначених у розділі «Оплата и доставка» на веб-сайті natashafishchenko.com Онлайн-магазину «NATASHAFISHCHENKO.COM» (невід’ємна частина даного Договору) способів оплати вартості замовленого ним Товару включаючи вартість його доставки (якщо Покупець замовив Товар з доставкою).

5.10. Невиконання Покупцем своїх зобов’язань, щодо оплати замовленого ним Товару, вважається односторонньою відмовою Покупця від даного Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення, в повному обсязі, всіх зобов’язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця, щодо укладання даного Договору.

5.11. Всі розрахунки за даним Договором здійснюються виключно у національній валюті України.

6. ДОСТАВКА ТА ВРУЧЕННЯ (ПЕРЕДАННЯ)ТОВАРУ

6.1. Якщо Покупець замовив Товар з доставкою, Продавець зобов’язується у строк, вказаний у відповідному автоматичному електронному повідомленні про обробку Замовлення Покупця на Товар, доставити Покупцю або Отримувачу Товару та вручити (передати) замовлений Товар у місці доставки Товару, зазначеному Покупцем у відповідному Замовленні на Товар.

6.2. Доставка Товару здійснюється Продавцем у спосіб та до місця, визначеного Покупцем у відповідному Замовленні на Товар.

6.3. Отримувачем Товару замовленого Покупцем є Покупець або Отримувач Товару.

6.4. Вартість доставки замовленого Покупцем Товару визначається в залежності від місця і способу доставки, зазначеного Покупцем у відповідному Замовленні на Товар.

6.5. Інформація щодо вартості та можливих способів доставки Товару (невід’ємна частина даного Договору) міститься в розділ «Оплата та доставка» на веб-сайті natashafishchenko.com Онлайн-магазину «NATASHAFISHCHENKO.COM».

6.6. Доставка замовленого Покупцем Товару здійснюється Продавцем власними силами або за допомогою залучених Продавцем на партнерських засадах кур’єрів та служб доставки в залежності від визначеного Покупцем у відповідному Замовленні на Товар місця і способу доставки.

6.7. Перелік залучених Продавцем на партнерських засадах кур’єрів та служб доставки (невід’ємна частина даного Договору) міститься в розділ «Оплата та доставка» на веб-сайті natashafishchenko.com Онлайн-магазину «NATASHAFISHCHENKO.COM».

6.8. Доставка та вручення (передання) замовленого Товару засобами служби доставки здійснюється за даним Договором з урахуванням особливостей умов доставки вантажів, встановлених компаніями служб доставки перелічених в розділ «Оплата та доставка» на веб-сайті natashafishchenko.com Онлайн-магазину «NATASHAFISHCHENKO.COM»..

6.9. Товар вручається (передається) Покупцю або Отримувачу Товар в упакованому вигляді.

6.10. Разом із Товаром Продавець зобов’язується передати Покупцю або Отримувачу Товару

- оформлений Продавцем відповідно до вимог чинного законодавства України один примірник бланку Замовлення на Товар, направленого Покупцем в порядку, встановленому п. 3.1. – п. 3.2. даного Договору;

- відповідний розрахунковий документ встановленої форми (квитанцію, товарний чи касовий чек) з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару;

- інструкцію по догляду за Товаром.

6.11. Вручення (передання) замовленого Товару Покупцю або Отримувачу Товару здійснюється виключно за наступних умов:

- оплати Покупцем ста відсотків вартості такого Товару в порядку та на умовах, встановлених даним Договором;

- пред’явлення Покупцем або Отримувачем Товару документу, що посвідчує його особу;

6.12. Під час вручення (передання) замовленого Товару Покупцю або Отримувачу Товару Продавець або залучені Продавцем на партнерських засадах кур’єри та служб доставки, що здійснили доставку такого Товару, в присутності Покупця проводять перевірку відповідності Товару Замовленню на цей Товар.

6.13. У випадку, якщо замовлений Товар не відповідає відповідному направленому Покупцем Замовленню на цей Товар або Товар є неякісним, некомплектним чи має недоліки, Покупець має право за власним вибором:

- або відмовитись від даного Договору;

- або вимагати обміну (заміни) цього Товару на такий самий Товар належної якості відповідно до направленого Покупцем Замовлення на Товар чи на інший аналогічний Товар, з числа Товарів наявних у продажу в Онлайн-магазині «NATASHAFISHCHENKO.COM».

6.14. Якщо замовлений Товар є якісним, комплектним та повністю відповідає відповідному направленому Покупцем Замовленню на цей Товар, Покупець або Отримувач Товару зобов‘язується підписати другий примірник бланку Замовлення на Товар та передає його Продавцю або представнику залученої Продавцем на партнерських засадах служби доставки чи кур’єру.

6.15. Підпис Покупця або Отримувача Товару на другому примірнику бланка Замовлення на Товар чи бланка про доставку товару є беззастережним підтвердженням наступних фактів:

- отримання замовленого Товару Покупцем або Отримувачем Товару;

- відповідність замовленого Товару направленому Покупцем Замовленню на цей Товар;

- відсутність у Покупця претензій щодо якості та комплектності замовленого Товару.

6.16. Ризик випадкового знищення, втрати або пошкодження замовленого Товару переходить до Покупця з моменту вручення (передання) цього Товару Покупцю або Отримувачу Товару.

6.17. Даний Договір вважається виконаним в момент вручення (передання) Покупцю або Отримувачу Товару, замовленого Покупцем, комплектного Товару належної якості, що повністю відповідає направленому Покупцем Замовленню на цей Товар.

6.18. Відмова Покупця або Отримувача Товару від прийняття замовленого Товару, що є якісним, комплектним та повністю відповідає направленому Покупцем Замовленню на цей Товар та, або відмова Покупця, або Отримувача Товару від підписання другого примірника оформленого бланка Замовлення на цей Товар вважається односторонньою відмовою Покупця від даного Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання даного Договору, окрім зобов’язань з повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар (у випадку якщо такі кошти були сплачені).

7. ЯКІСТЬ ТОВАРУ, ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ПРЯДОК ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ТА ЗАДОВОЛЕННЯ ПРЕРЕНЗІЙ ПОКУПЦЯ

7.1. Продавець зобов’язується передати Покупцю замовлений ним Товар належної якості, придатний для використання з тією метою, з якою такий Товар звичайно використовується.

7.2. Якість Товару повинна відповідати вимогам, встановленим для такої категорії Товарів у відповідних нормативно-правових актах і нормативних документах.

7.3. Продавець забезпечує належне використання Покупцем придбаного ним Товару протягом гарантійного строку, встановленого нормативно-правовими актами, нормативними документами та Гарантійними зобов’язаннями (невід’ємна частина даного Договору), що містяться у розділі «Умови придбання товару» на веб-сайті natashafishchenko.com Онлайн-магазину «NATASHAFISHCHENKO.COM».

7.4. Гарантійний строк починає свій перебіг починаючи від дати вручення (передання) замовленого Товару Покупцю.

7.5. На сезонні товари (одяг, хутряні та інші вироби) гарантійний строк обчислюється з початку відповідного сезону, що встановлюється Кабінетом Міністрів України - Постанова від 19.03.1994 № 172 (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/172-94-%D0%BF).

7.6. При обміні Покупцем Товару належної якості чи обміні (заміні) Покупцем Товару з істотними недоліками його гарантійний строк обчислюється від дня обміну Товару належної якості чи від дня обміну (заміни) Товару з істотними недоліками.

7.7. Гарантійний строк збільшується на термін здійснення Продавцем безоплатного усунення недоліків Товару. Зазначений термін обчислюється від дня, коли Покупець передав Продавцю Товар для усунення його недоліків.

7.8. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків придбаного Товару Покупець має право вимагати:

- пропорційного зменшення ціни Товару;

- безоплатного усунення недоліків Товару;

- відшкодування витрат на усунення недоліків Товару.

7.9. У разі пред’явлення Покупцем вимоги про безоплатне усунення недоліків Товару, такі недоліки повинні бути усунуті Продавцем протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дати надходження цього Товару з недоліками до Продавця або в інший строк за взаємною згодою Продавця та Покупця.

7.10. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків придбаного Товару, Покупець має право на власний вибір пред’явити Продавцю одну з вимог, передбачених п.7.8. даного Договору, а в разі її невиконання – заявити іншу вимогу, що також міститься в переліку п.7.8.

7.11. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків Товару, які виникли з вини Продавця, або виявлення фактів фальсифікації Товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, Покупець має право за своїм вибором:

- розірвати даний Договір;

- вимагати обміну (заміни)Товару з істотними недоліками чи фальсифікованого Товару на такий самий Товар належної якості або на інший аналогічний Товар, з числа Товарів наявних у продажу в Онлайн-магазині «NATASHAFISHCHENKO.COM» із відповідним перерахуванням вартості Товару згідно чинного законодавства України.

7.12. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків придбаного Товару, Покупець має право на власний вибір пред’явити Продавцю одну з вимог, передбачених п.7.11. даного Договору, а в разі її невиконання – заявити іншу вимогу, що також міститься в переліку п.7.11.

7.13. Передбачені п.7.8. та п.7.11. даного Договору вимоги розглядаються Продавцем за умови пред’явлення Покупцем відповідного розрахункового документа встановленої форми (квитанції, товарного чи касового чека) з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару.

7.14. Передбачені п.7.8. та п.7.11. даного Договору вимоги Покупця не підлягають задоволенню, якщо Продавець доведе, що недоліки Товару виникли внаслідок порушення Покупцем правил користування Товаром або умов його зберігання.

8. ОБМІН ТА ЗАМІНА ТОВАРУ

8.1. Покупець має право протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з дати отримання замовленого Товару належної якості (не рахуючи дня отримання Товару) обміняти цей Товар на інший аналогічний Товар у Продавця, якщо отриманий Товар не задовольнив Покупця за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром чи з інших причин, або Товар не може бути використаний Покупцем за призначенням.

8.2. Обмін Товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його: товарний вигляд, споживчі властивості, упаковка(паковання), бирки, ярлики, пломби, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром.

8.3. Перелік Товарів, що не підлягають обміну та поверненню з підстав, зазначених у п.8.1. даного Договору, затверджується Кабінетом Міністрів України - Постанова від 19.03.1994 № 172 (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/172-94-%D0%BF).

8.4. Обмін Товару належної якості, а також обмін (заміна) Товару з істотними недоліками здійснюється Продавцем на підставі письмової заяви Покупця, врученої особисто представнику Продавця або заповненої та відправленої Продавцю форми, що розміщена у розділі «ОБМІН І ПОВЕРНЕННЯ» на веб-сайті natashafishchenko.com Онлайн-магазину «NATASHAFISHCHENKO.COM».

8.5. Вимоги Покупця про обмін Товару належної якості, а також вимоги Покупця про обмін (заміну) Товару з істотними недоліками, за наявності у Продавця Товару, необхідного для здійснення обміну (заміни), підлягають негайному задоволенню Продавцем, але в будь-якому разі не пізніше 14 (чотирнадцяти) робочих днів з моменту отримання від Покупця зазначеної в п.8.4. даного Договору заяви.

8.6. Обмін Товару належної якості, а також обмін (заміна) Товару з істотними недоліками провадиться Продавцем за наявності у Покупця відповідного розрахункового документа встановленої форми (квитанції, товарного чи касового чека), що підтверджує продаж Товару Покупцю, з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару.

8.7. Якщо на момент звернення Покупця до Продавця із вимогою про обмін Товару належної якості на інший аналогічний Товар необхідного Покупцю для обміну Товару не виявиться у продажу в Онлайн-магазині «NATASHAFISHCHENKO.COM», Покупець має право:

- або обміняти придбаний Товар на будь-який інший Товар з числа Товарів наявних у продажу в Онлайн-магазині «NATASHAFISHCHENKO.COM» із відповідним перерахуванням вартості Товару згідно чинного законодавства України;

- або розірвати даний Договір в порядку, встановленому Розділом 9. даного Договору.

- або здійснити обмін отриманого Товару на інший аналогічний Товар при першому ж його надходженні у продаж в Онлайн-магазині «NATASHAFISHCHENKO.COM». При цьому Продавець зобов’язується у день надходження такого Товару у продаж повідомити про це Покупця.

8.8. Повернення Покупцем Товару належної якості, а також повернення Покупцем Товару з істотним недоліками у зв’язку із обміном або заміною такого Товару здійснюється в порядку, встановленому Розділом 10. даного Договору.

9. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Покупець має право розірвати даний Договір протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з дати отримання замовленого Товару, а також в інших випадках, передбачених даним Договором та нормами чинного законодавства України, повідомивши про це Продавця в порядку, встановленому п.9.2. даного Договору.

9.2. Повідомленням про розірвання даного Договору вважається заява Покупця про повернення коштів, сплачених за Товар, направлена Продавцю в порядку, встановленому п.11.1. даного Договору.

9.3. Даний Договір вважається розірваним з моменту отримання Продавцем заяви Покупця про повернення коштів, сплачених за Товар.

9.4. Щоб скористатись своїм правом на розірвання даного Договору Покупець повинен обов’язково зберегти і пред’явити Продавцю відповідний розрахунковий документ встановленої форми (квитанцію, товарний чи касовий чек), що підтверджує придбання Товару, з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару.

9.5. Розірвання Покупцем даного Договору має наслідком повернення ним придбаного (отриманого) Товару Продавцю в порядку, встановленому Розділом 10 даного Договору.

10. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

10.1. У випадку розірвання даного Договору Покупцем, у випадку обміну Покупцем Товару належної якості чи обміну (заміни) Покупцем Товару з істотними недоліками Покупець негайно повідомляє Продавця про місце (адресу), де Товар може бути повернений, але виключно в межах населеного пункту, в який здійснювалась доставка зазначеного Товару за замовленням Покупця.

10.2. У разі, якщо доставка Товару Покупцю здійснювалась засобами служби доставки ТОВ «Нова Пошта», Покупець повертає Товар Продавцю у такий самий спосіб.

10.3. Повернення Товару повинно відбуватися Покупцем в оригінальній, непошкодженій упаковці, в якій він, або Отримувач Товару, отримав цей Товар.

11. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ СПЛАЧЕНИХ ЗА ТОВАР, ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ ПОКУПЦЯ

11.1. Повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар (відшкодування витрат на усунення недоліків Товару), здійснюється Продавцем на підставі письмової заяви Покупця, врученої особисто представнику Продавця або заповненої та відправленої Продавцю форми, що розміщена у розділі «ОБМІН І ПОВЕРНЕННЯ» на веб-сайті natashafishchenko.com Онлайн-магазину «NATASHAFISHCHENKO.COM».

11.2. До зазначеної в п.11.1. заяви Покупцем обов’язково додається

- відповідний розрахунковий документ встановленої форми (квитанція, товарний чи касовий чек), що підтверджує придбання Товару, з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару;

- документи, що підтверджують понесені Покупцем витрати на усунення недоліків Товару (у випадку висування вимог щодо відшкодування таких витрат).

11.3. Повернення Покупцю сплачених грошових коштів за Товар (відшкодування витрат на усунення недоліків Товару) здійснюється Продавцем  шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів на рахунок, відкритий Покупцем в установі банку, в тому числі картковий рахунок, вказаний Покупцем у заяві, зазначеній в п.11.1. даного Договору;

11.4. Повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар, здійснюється Продавцем за умови повернення Покупцем такого Товару в порядку, встановленому Розділом 10. даного Договору.

11.5. Повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар (відшкодування витрат на усунення недоліків Товар)у здійснюється Продавцем не пізніше 20 (двадцяти) банківських днів з моменту отримання від Покупця зазначеної в п.11.1. даного Договору заяви.

11.6. При розірванні даного Договору Покупцем, відмови Покупця від даного Договору, обміні Покупцем Товару належної якості, обміну (заміни) Покупцем Товару з істотними недоліками перерахунок вартості Товару здійснюється у випадках, передбачених чинним законодавством України.

11.7. При обміні Покупцем Товару належної якості та обміну (заміни) Покупцем Товару з істотними недоліками на інший Товар Продавець здійснює розрахунки з ним в порядку, передбаченому Розділом 11. даного Договору.

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРОДАВЦЯ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. За порушення своїх зобов’язань за даним Договором Продавець несе відповідальність згідно чинного законодавства України.

12.2. Продавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор).

12.3. Для цілей даного Договору під обставинами непереборної сили розуміються зовнішні і надзвичайні події, що не існували на момент укладання даного Договору і виникли незалежно від волі Продавця, за умови, що Продавець не міг передбачити настання таких обставин чи перешкодити їх виникненню за допомогою засобів, застосування яких справедливо вимагати й очікувати.

12.4. Обставинами непереборної сили визнаються, в тому числі, але не обмежуючись землетруси, пожежі, повені, епідемії, епізоотії, забруднення радіацією чи будь-яким ядерним джерелом, транспортні катастрофи, воєнні дії, повстання, масові заворушення, революції, страйки, терористичні акти, соціальні конфлікти, рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, блокади, ембарго, міжнародні санкції тощо.

12.5. У випадку втрати Продавцем можливості виконувати свої зобов’язання за даним Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, Продавець зобов’язується негайно повідомити Покупця про виникнення, вид і можливу тривалість подій, що перешкоджають належному виконанню зобов’язань за даним Договором, у строк протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня настання таких обставин.

12.6. Всі спори та розбіжності, що виникають між Покупцем та Продавцем стосовно використання ними своїх прав та виконання ними своїх зобов’язань за даним Договором, вирішуються шляхом проведення переговорів.

12.7. У випадку не досягнення домовленостей з приводу предмета спору, шляхом проведення переговорів, всі спори та розбіжності між Покупцем та Продавцем щодо використання ними своїх прав та виконання ними своїх зобов’язань за даним Договором вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

 

13. ІНШІ УМОВИ

13.1. Даний Договір є публічним договором (офертою) роздрібної купівлі-продажу Товару на відстані за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) через Онлайн-магазин «NATASHAFISHCHENKO.COM».

13.2. Період прийняття пропозиції (оферти), щодо укладання даного публічного Договору встановлюється 1 січня 2016 р. і по 1 січня 2018 р. включно.

13.3. Відкликання або зміна умов пропозиції (оферти), щодо укладання даного публічного Договору, так само як і зміна умов даного публічного Договору може бути здійснена Продавцем в будь-який момент.

13.4. Відкликання або зміна умов пропозиції (оферти), щодо укладання даного публічного Договору, так само як і зміна умов даного публічного Договору, не можуть бути підставою для:

- будь-якого перегляду або зміни умов чи припинення договорів, що вже були укладені Продавцем із Покупцями на умовах даного публічного Договору;

- відмови Продавця від взятих на себе зобов’язань за договорами, що вже були укладені із Покупцями на умовах даного публічного Договору.

13.5. Умови пропозиції (оферти), щодо укладання даного публічного Договору, так само як і умови даного публічного Договору, є однаковими для всіх Покупців.

13.6. Пропозиція (оферта) Продавця щодо укладання даного публічного Договору вважається прийнятою Покупцем в повному обсязі з моменту укладання Покупцем даного публічного Договору в порядку, встановленому п.3.3. даного Договору.

13.7. Укладання даного публічного Договору (акцепт Покупцем оферти Продавця) вважається беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов даного публічного Договору без виключень, в тому числі істотних умов, а також вступом у відповідні договірні правовідносини із Продавцем.

13.8. Підтвердженням факту укладання даного публічного Договору є зазначене в п.3.11. даного публічного Договору автоматичне електронне повідомлення про обробку замовлення на Товар, надіслане Продавцем Покупцю.

13.9. Документальним посвідченням факту укладання даного публічного Договору є відповідний розрахунковий документ встановленої форми (квитанція, товарний чи касовий чек) з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару.

13.10. Повна інформація про Товар, що пропонується до продажу в Онлайн-магазині «NATASHAFISHCHENKO.COM» на умовах даного публічного Договору, а також інформація, зазначена в п.3.5. даного Договору, міститься на веб-сайті natashafishchenko.com Онлайн-магазину «NATASHAFISHCHENKO.COM».

13.11. Визнання недійсними, нікчемними або такими, що втратили чинність окремих умов даного публічного Договору, не має наслідком визнання будь-яких інших умов даного публічного Договору недійсними, нікчемними або такими, що втратили чинність.

13.12. Заповнюючи форму «ОФОРМИТИ» та, або проходячи процедуру реєстрації на веб-сайті natashafishchenko.com Онлайн-магазину «NATASHAFISHCHENKO.COM» Покупець надає свою повну цілковиту та безстрокову згоду на:

- внесення Продавцем (володілець та розпорядник бази персональних даних) в базу персональних даних «Покупці» наданої Покупцем інформації, в тому числі інформації, що відповідно до чинного законодавства України вважається персональними даними;

- поширення Продавцем інформації про Покупця, в тому числі інформації, що відповідно до чинного законодавства України вважається персональними даними, третім особам, в тому числі залученим Продавцем кур’єрам та службам доставки, виключно в цілях, передбачених п.13.14. даного Договору;

- поширення Продавцем інформації про Покупця, в тому числі інформації, що відповідно до чинного законодавства України вважається персональними даними, у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

13.13. Заповнюючи форму «ОФОРМИТИ» та, або проходячи процедуру реєстрації на веб-сайті natashafishchenko.com Онлайн-магазину «NATASHAFISHCHENKO.COM» Покупець надає свою повну цілковиту та безстрокову згоду на обробку та використання Продавцем інформації про Покупця, в тому числі інформації, що відповідно до чинного законодавства України вважається персональними даними, виключно в наступних цілях:

- з метою реєстрації та ідентифікації Покупця в Онлайн-магазині «NATASHAFISHCHENKO.COM»;

- з метою поновлення пароля реєстрації Покупця в Онлайн-магазині «NATASHAFISHCHENKO.COM»;

- в маркетингових цілях, а саме повідомлення Покупця за допомогою SMS, електронної пошти, соціальних мереж тощо про новини Онлайн-магазину «NATASHAFISHCHENKO.COM», Акційні пропозиції та Розпродаж Товарів, що проводяться Продавцем в Онлайн-магазині «NATASHAFISHCHENKO.COM», здійснення аналізу ринку споживання Товару, визначення кола потенційних Покупців, визначення потреб потенційних Покупців у Товарах, що пропонуються до продажу тощо;

- з метою сумлінного виконання Продавцем своїх договірних зобов’язань перед Покупцем, в тому числі зобов’язань щодо доставки Товару;

- з метою виконання Продавцем вимог чинного законодавства України, в тому числі законодавства про захист прав споживачів.

13.14. На правовідносини, що виникають із даного публічного Договору, поширюються положення ст.633. Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів», Правил продажу товарів на замовлення та поза торгівельними або офісними приміщеннями, затверджених Наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 р. №103.

13.15. З усіх питань, що не знайшли свого відображення в даному публічному Договорі, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.

 

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Згідно р. I ст.1. Закону України «Про захист прав споживачів»

Гарантійний строк – це строк, протягом якого виробник (продавець) бере на себе зобов’язання про здійснення безоплатного ремонту або заміни відповідної продукції у зв’язку з введенням її в обіг.

Строк служби – календарний строк використання продукції за призначенням. Протягом якого виробник гарантує її безпеку та несе відповідальність за істотні недоліки, що виникли з його вини.

Строк служби дорівнює гарантійному строку.

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків виробник (продавець) діє згідно р. II ст.8. Закону України «Про захист прав споживачів».

У разі закінчення гарантійного строку звернення щодо недоліків не розглядається.

Гарантійний строк носіння (експлуатації) нараховується з дня продажу через роздрібну мережу чи початку сезону (для взуття)

Зимовий сезон з 15 листопада до 15 березня

Літній сезон з 15 травня до 15 вересня

Весняний сезон з 15 березня по 15 травня

Осінній сезон з 15 вересня по 15 листопада

Купуючи товари в  Онлайн-магазині «NATASHAFISHCHENKO.COM», Ви погоджуєтесь з даними рекомендаціями по догляду та порядком експлуатації одягу та шкіргалантерейних виробів, а також гарантійними строками.

 

Гарантійній строк для нашого одягу становить – 30 днів.

 

Гарантійні строки (терміни) товарів згідно р.II ст.7 п.2 Закону України «Про захист прав споживачів»

Шкіргалантерейні вироби:

- сумки жіночі, чоловічі, дорожні, спортивні – 50 днів;

- валізи, ділові портфелі і папки – 70 днів;

- ремені – 30 днів;

- рукавички – 30 днів.

 

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Всі вироби Natasha Fishchenko виробляються виключно з високоякісних матеріалів, та з дотриманням найвищих стандартів.

Строк служби одягу безперечно залежить від того хто і як його носить. Щоб подовжити строк служби ми переконливо рекомендуємо носити наш одяг з любов’ю та повагою до себе, адже ВИ – неперевершена!

Всі інші умови та рекомендації за доглядом зазначені на етикетках та бирках, якщо тобі цікаво.

Однак, якщо ти усвідомлюєш, що жінка це – не пральна машинка-автомат, то, просто, віддай одяг, що потребує чистки, в «хорошу хімчистку» там про неї подбають. А вільний час витрать на коханого!

При дотриманні вищевказаних правил носіння та догляду ми гарантуємо високу якість наших виробів протягом гарантійних строків носіння (експлуатації), встановлених нами, як виробником, згідно Законодавства України та нормативно-технічною документації.

З любов’ю – Natasha Fishchenko